MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM SØNDRE LAND KOMMUNE

Adresse: Søndre Land kommune, Rådhuset, Hovsbakken 1, 2860 Hov
Tlf. sentralbord: 61 12 64 00
E-postadresse: epost@sondre-land.kommune.no
Nettsider: www.sondre-land.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Søndre Land:

Adresse: Søndre Land Kommune, brannvesenet, Hovsbakken 1, 2860 Hov
Tlf. sentralbord: 97 01 33 40
E-postadresse: helge.giil@sondre-land.kommune.no
Nettsider: www.slbv.no
Brannstasjoner: Stasjon N.2 - Hov
   
Om brannvesenet:  
   

Brann og redning

Brann i husBrannvesenets oppgave er å beskytte og redde liv, eiendom og miljø. 
Søndre Land brannvesen har bistandsavtaler med alle nabokommuner, samt felles overbefal med Nordre Land brannvesen i brann- og ulykkessituasjoner.

Avdelingen har brannsjef, varabrannsjef samt 16 deltidsansatte brannkonstabler i beredskapsavdelingen.

Beredskapsavdelingens oppgaver er å ta seg av oppgaver ved Brann- og redningstjeneste og farlig godsulykker.
Søndre Land brannvesen er organisert som et deltidsbrannvesen med dreiende overbefalsvakt.
Mannskapene i brannvesenet er inndelt i 4 vaktlag à 4 mann. Hvert vaktlag består av utrykningsleder, sjåfør og 2 røykdykkere.
I tillegg er det 4-delt overbefalsvakt, fordelt mellom Nordre og Søndre Land kommune.

Beredskap og vakt
Alarmering skjer fra 110 sentralen Vestoppland lokalisert på Gjøvik til mannskapenes personsøkere.
Utrykningstid på dag tid er ca. 4 minutt, på natt tid ca. 4-6 minutter.