MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM GRAN KOMMUNE

Adresse: Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Tlf. sentralbord: 61 33 84 00
E-postadresse: postmottak@gran.kommune.no
Nettsider: www.gran.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Gran:

Adresse: Gran kommune, brann og redning, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Tlf. sentralbord: 971 72 405
E-postadresse: arne.moksnes@gran.kommune.no
Nettsider: www.gran.kommune.no/brann
Brannstasjoner: Stasjon C.1 - Roa, Stasjon C.2 - Gran, Stasjon C.3 - Brandbu, Stasjon C.4 - Bjoneroa
   
Om brannvesenet:  
   
Brann og redning

Brandbu brannstasjon med biler

Brannvernmerke

Røykdykkere

Brannvesenet
Brannvesenets oppgave er å beskytte og redde liv, eiendom og miljø.  Brannvesenet driver også ambulanseberedskapen i kommunen. Ambulansetjenesten har en livreddende oppgave. Ambulansetjenesten er i tillegg til å være direkte livreddende også et vesentlig element til helsetjenesten i kommunen. 

Forebyggende brannvern
Brannforebyggende arbeid har som oppgave å forebygge mot brann og andre ulykker. Forebyggende virksomhet kan være alt fra befaring og tiltak mot risikoobjekter til kontroller/tilsyn i boliger. Forebyggende avdeling skal også drive informasjon mot virksomheter og kommunens befolkning på hvordan de selv kan forebygge mot brann eller ulykker. 
                                 
Feiing og tilsyn
Feiernes oppgaver er å feie piper og ildsteder. Videre skal feierne gå tilsyn i alle boliger i kommunen hvert fjerde år. Feierne skal også drive holdningsskapende informasjon for å hindre brann eller ulykker.