MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM VÅGÅ KOMMUNE

Adresse: Vågå kommune, Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå
Tlf. sentralbord: 61 29 36 00
E-postadresse: postmottak@vaga.kommune.no
Nettsider: www.vaga.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Vågå:

Adresse: Vågå brannvesen, Vågå kommune, Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå
Tlf. sentralbord: 61 29 36 00
E-postadresse: postmottak@vaga.kommune.no
Nettsider: www.vaga.kommune.no
Brannstasjoner: Stasjon W.3 - Vågåmo
   
Om brannvesenet:  
   
Om Vågå brannvesen:
Brannvesenet i Vågå er satt opp med i alt 5 befal og 15 mannskap. Det er døgnkontinuerlig brannvakt.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakttelefon til brannvakt (for ikkje-akutte hendingar): 99 48 75 70


Vågå brannvesen fotomontasje


Brannvesenet er etter brannlovens §9 pålagd utrykningsplikt og beredskap ved alle akutte ulykkessituasjonar. Dette set store krav til mannskapet og vi er avhengige av å ha moderne, godt utstyr vi kan stole på ved alle moglege og umoglege utfordringar vi støyter på. Brannvesenet har eit godt samarbeid øvrige redningsetatar.

Brannstasjonen har adresse Industrivegen 37, i samme bygg som Vågå Røde Kors hjelpekorps.

Kontoradresse og kontaktinformasjon:
Vågå kommune
Edv. Stormsveg 2
2680 Vågå

Brannsjef og leder beredskapsavdeling: Svein Vole, tlf 61 29 36 65 - 991 69 455
Varabrannsjef og leder forebyggende avdeling: Pål Øygarden, tlf 61 29 36 67 - 997 49 520
Feier: Bjørn Tore Aspen, tlf 61 29 36 85 - 954 51 352
Brannmester 1/utrykningsleder: Stig Joar Sanden, tlf 952 90 880
Befal/utrykningsleder: Martin Sletten


Vågå Brannvesen