MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM SKJÅK KOMMUNE

Adresse: Skjåk kommune, 2690 Skåk
Tlf. sentralbord: 61 21 70 00
E-postadresse: post@skjaak.kommune.no
Nettsider: www.skjaak.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Skjåk:

Adresse: Lom og Skjåk brannvesen, Skjåk kommune, 2690 Skjåk
Tlf. sentralbord: 61 21 70 21
E-postadresse: atle.festervoll@skjaak.kommune.no
Nettsider: www.skjaak.kommune.no/index.gan?id=7036&subid=0
Brannstasjoner: Stasjon W.5 - Skjåk
   
Om brannvesenet:  
   

Beredskap

14.05.2007

Hovudmålsetjinga er å verne menneske, dyr, miljø og materielle verdiar mot brann, og at skadane ikkje får utvikle seg etter at innsats er iverksatt under brann og andre ulykkestilfelle.

Brannstasjon Lom

Brannstasjon i Lom

        Brannstasjon Skjåk
         Brannstasjon i
         Skjåk                         

Tenesteinnhald
Beredskapsavdelinga er organisert med 2 brannstasjonar. Både Lom og Skjåk Brannstasjon har utstyr og kompetanse for innsats mot brannar og andre akutte hendingar.
Bil for redning med spesialutstyr står i Skjåk, medan brannbil i Lom har utstyr for å takle trafikkulykker.

Lom og Skjåk Brannvesen er organisert som eit deltidsbrannvesen

  • 22 deltidstilsette brannkonstablar (12 på kvar stasjon)
  • Brannsjef
  • Varabrannsjef
  • minst 4 utrykkingsleiarar (2 på kvar stasjon)

Det er felles brannvakt (utrykkingsleiar) for Lom og Skjåk

Kommunane Sel, Vågå, Lom og Skjåk har felles overordna 01 vakt

Beredskapsavdelinga vil fokuserer på å ha øvingar med godt innhald med vektlegging av sikkerheit for eige mannskap og befal.

Øvingar
Alle brannmannskap skal ha 34 timar med øvingar i året. Røykdykkarar skal ha 12 timar i tillegg.

Kompetanse
Dei fleste brannkonstablane har gjennomgått grunnkurs i brannvern, og 16 av mannskapa er røykdykkarar.

 

Lenke til Brann og feiing i Skjåk kommune.