MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM DOVRE KOMMUNE

Adresse: Dovre kommune, Kongsv. 4, 2662 Dovre
Tlf. sentralbord: 61 24 21 00
E-postadresse: postmottak@dovre.kommune.no
Nettsider: www.dovre.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Dovre:

Adresse: Lesja og Dovre brannvesen, 2662 Dovre
Tlf. sentralbord: 61 24 21 00
E-postadresse: brannsjef@dovre.kommune.no
Nettsider: www.dovre.kommune.no/Modules/service.aspx?ObjectType=Service&Service.ID=287&Category.ID=719
Brannstasjoner: Dombås D-1 Lesjaskog D-2
   
Om brannvesenet:  
   

Brann og feiing

Emblem Lesja og Dovre brannvesen

Lesja og Dovre kommuner har felles brannvesen. Vi har vi to brannstasjoner. På Lesjaskog og på Dombås. Vi har to mann på vakt døgnet rundt. Vi har et mannskap på 12 på Lesjaskog og 17 på Dombås.

 

Brannsjefen er brannvesenets øverste leder. Dersom brannsjefen ikke er tilstede, har varabrannsjefen brannsjefen sine fullmakter på alle områder.

 

Brannvesenet er delt i to avdelinger; beredskap og forebyggende.

 

Beredskapsavdelinga har ansvar for beredskap og utrykninger til branner, ulykker, akutt forurensning og bistand i andre akutte situasjoner.

 

Forebyggende avdeling har ansvar for informasjon og rettledning om brannforebygging og brannteknikk. Tilsyn med brannsikkerhet i særskilte brannobjekt. Behandling av søknader om oppbevaring av brannfarlige og eksplosive varer og salg og bruk av fyrverkeri.

 

Forebyggende avdeling har også ansvar for feiing og tilsyn med skorstein og ildsted i boliger. I dette inngår også råd om riktig bruk av fyringsanlegg. I Lesja og Dovre er det bestemt å feie alle skorsteiner en gang per år.

 

Forebyggende avdeling har ansvar for å fastsette brannsikringstiltak i forbindelse med arrangement og brannfarlig aktivitet.