MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM GJØVIK KOMMUNE

Adresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2010 Gjøvik
Tlf. sentralbord: 61 18 95 00
E-postadresse: post@gjovik.kommune.no
Nettsider: www.gjovik.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Gjøvik:

Adresse: Stampevegen 5, 2827 Hunndalen
Tlf. sentralbord: 61 14 86 00
E-postadresse: brannstasjon@gjovik.kommune.no
Nettsider: www.gjovik-brannvesen.no
Brannstasjoner: Stasjon G.1 - Gjøvik
   
Om brannvesenet:  
   
Gjøvik brannvesen er organisert med døgnkontinuerlig vakt, kassernert brannvesen.
 
Brannvesenets hovedoppgave er å drive aktivt brannforebyggende arbeide og være innsatsstyrke ved brann og ulykker. 

Brannvesenet er organisert med beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.
 
Tilsammen beskjeftiger avdelingen 34 heltidsansatte.


* Administrasjon (brannsjef, varabrannsjef og leder forebyggende avd. )

* Beredskapsavd. (4 brannmestere, 4 brannformenn, 8 brannkonstabler og 12 redningsdykkere)

* Forebyggende avd. (3 branningeniører, 1 feierinspektør, 5 feiere og 2 lærlinger)

Gjøvik brannstasjon er lokalisert i Hunndalen, Stampevegen 5

Leder av brannvesenet er brannsjef Jan Tore Karlsen.