MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM LILLEHAMMER KOMMUNE

Adresse: Lillehammer kommune, Storgata 51, 2626 Lillehammer
Tlf. sentralbord: 61 05 05 00
E-postadresse: postmottak@lillehammer.kommune.no
Nettsider: www.lillehammer.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Lillehammer:

Adresse: Lillehammer Region brannvesen, Postboks 986 , 2626 Lillehammer
Tlf. sentralbord: 61 05 05 00
E-postadresse: knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no
Nettsider: www.lrbv.no
Brannstasjoner: Stasjon L.1 - Lillehammer
   
Om brannvesenet:  
   
VELKOMMEN

Lillehammer Region brannvesen er i dag oppbygd etter en godkjent brannordning med felles brannberedskap for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Seksjonen ledes av en beredskapsleder med ansvar for 4 brannstasjoner. En i Lillehammer med fast kasernert vakt, to i Gausdal (Segalstad Bru og Olstad) og en i Tretten sentrum, disse tre med deltidsmannskap. Brannstasjonene overlapper hverandre og sideforflyttes etter behov. Beredskapsleder har kontor i brannstasjonen på Lillehammer.


Brannvesenet er etter brannlovens § 9, pålagt utrykningsplikt og beredskap ved alle akutte ulykkessituasjoner. Dette setter store krav til mannskapene og vi er avhengig av å ha moderne, godt utstyr vi kan stole på når alle mulige og umulige utfordringer blir forelagt oss. Brannvesenet har et godt samarbeide med alle redningsetater.