MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM TOLGA KOMMUNE

Adresse: Tolga kommune, 2540 Tolga
Tlf. sentralbord: 62 49 65 00
E-postadresse: postmottak@tolga.kommune.no
Nettsider: www.tolga.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Tolga:

Adresse: Midt-Hedmark brann- og redning IKS, Kirkevegen 75, 2409 Elverum
Tlf. sentralbord: 62 43 32 20
E-postadresse: post@mhbr.no
Nettsider: www.mhbr.no
Brannstasjoner: Stasjon E-11 - Tolga
   
Om brannvesenet:  
   

OM MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal.
  
Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene.
 
Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune.  Ansvarsområdet dekker 17 713 km² og ca. 47 950 innbyggere/brukere. Selskapet har i overkant av 200 ansatte.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er organisert i 4 avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesens vedtatte verdigrunnlag er tuftet på:

Brukerorientering | Redelighet | Respekt | Engasjement.