MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM ÅMOT KOMMUNE

Adresse: Åmot kommune, Torget 1, 2450 Rena
Tlf. sentralbord: 62 43 40 00
E-postadresse: postmottak@amot.kommune.no
Nettsider: www.amot.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Åmot:

Adresse: Åmot brann- og redningsvesen, Tollef Kildesgt 2c, 2450 Rena
Tlf. sentralbord: 95241692
E-postadresse: postmottak@amot.kommune.no
Nettsider: www.amot.kommune.no/Modules/themeadmunit.aspx?ObjectType=Object&ElementID=1748&Category.ID=3213
Brannstasjoner: Stasjon F.1 - Rena
   
Om brannvesenet:  
   

         

Brann- og feievesen    

 

Åmot brannvesen utfører brannslokking og feiing, men utfører også andre oppgaver som utrykning samt at de skall forebygge brann ved informasjon, opplæring, kontroll av bygninger, piper og ildsteder.

Tjenesteomfang
Feietjenesten
utfører feiing av røykerør/piper hvert 2. år. Fyringsanlegg kontrolleres/tilsyn hvert fjerde år. i Åmot kommune er det 1900 husstander og 2400 pipeløp.

Brannvesenet skal ivareta de gjøremål kommunen er pålagt i henhold yil lov om brannvern mm. Brannvesenets viktigste oppgaver er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods, samt andre akutte ulykker. Dette skal oppnås ved å drive forebyggende arbeid mot kommunens innbyggere.

Åmot brannvesen består av 21 mann: Brannsjef, 4 brannbefal, 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler.