MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM ÅSNES KOMMUNE

Adresse: Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa
Tlf. sentralbord: 62 95 66 00
E-postadresse: post@asnes.kommune.no
Nettsider: www.asnes.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Åsnes:

Adresse: Åsnes Brann og Redningsvesen, 2270 Flisa
Tlf. sentralbord: 62 95 66 86
E-postadresse: post@asnes.kommune.no
Nettsider: www.asnes.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=5&AId=177&eid=394&tid=13
Brannstasjoner: Stasjon E-1 - Flisa
   
Om brannvesenet:  
   
Eiendoms- og beredskapsavdelingen


Eiendoms- og beredskapsavdelingen utfører lovpålagte tjenester i henhold til brannlov og lov om eksplosive varer.Tradisjonelt blir brannvesenet forbundet med slokke- og redningsarbeide ved brann, men oppgavene har forandret seg i takt med samfunnsutviklingen.

I dag er det forebyggende brannvernarbeidet viet stor oppmerksomhet, nettopp for å unngå at branner og ulykker skal oppstå med unødig tap av materielle verdier og dyre-/menneskeliv. Brannvesenet har også sentrale oppgaver knyttet til beredskapsplanlegging og operativ innsats ved flom. Ved trafikkulykker bistår brannvesenet med redningsutstyr for berging av personer.

Teknisk drift omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygg. Kommunale bygg består av skoler, idrettshall, svømmebasseng, barnehager, sjukehjem, aldershjem, legesenter, offentlige kontorbygg, tekniske bygg, omsorgsboliger, boliger for psykisk utviklingshemmede
og utleieboliger. Til sammen utgjør dette ca. 65.000 kvm.