MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM NORD-ODAL KOMMUNE

Adresse: Nord-Odal kommune, Herredsveien 2, 2120 Sagstua
Tlf. sentralbord: 62 97 81 00
E-postadresse: postmottak@nord-odal.kommune.no
Nettsider: www.nord-odal.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Nord-Odal:

Adresse: Nord-Odal brann- og redningstjeneste , 2120 Sagstua
Tlf. sentralbord: 99 52 85 80
E-postadresse: ssaugnes@nord-odal.kommune.no
Nettsider: www.nord-odal.kommune.no/no/om_kommunen/administrativ_organisering/naeringsetaten/brannavdelingen
Brannstasjoner: Stasjon J.1 - Sand
   
Om brannvesenet:  
   

Brannavdelingen


Nord-Odal brann- og redningstjeneste er delt inn i beredskapsavdeling og forebyggende avdeling. 
 

Brannsjef: Steinar Saugnes

995 28 580

Forebyggende avdeling: branninsp. Rune Ekornhol

950 75 491

Vakthavende befal:

957 84 912


Alle brannmannskap er deltidsmannskap og er i andre jobber. Styrken består av 5 befal og 11 mannskaper. Det er organisert beredskapslag, bestående av ett befal og ett mannskap som har beredskapsvakt en uke av gangen, dvs. at befal har vakt hver 5. uke mens mannskaper har vakt hver 10. uke.

Brannmelding skjer via regional 110- sentral på Elverum.