MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM RINGSAKER KOMMUNE

Adresse: Ringsaker kommune, Brugata 2, 2380 Brumunddal
Tlf. sentralbord: 62 33 50 00
E-postadresse: postmottak@ringsaker.kommune.no
Nettsider: www.ringsaker.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Ringsaker:

Adresse: Ringsaker brannvesen, Fagerlundvegen 2, 2383 Brumunddal
Tlf. sentralbord: 62 33 50 00
E-postadresse: postmottak.brann@ringsaker.kommune.no
Nettsider: www.ringsaker.kommune.no/index.php?cat=193828
Brannstasjoner: Stasjon H.2 - Brumunddal, Stasjon H.3 - Moelv, Stasjon H.6 - Nes, Stasjon H.7 - Mesnali
   
Om brannvesenet:  
   

Ansatte i Brann oppstilt i lagformasjon foran brannbilene.

Ringsaker brannvesen

Ringsaker brannvesen har administrasjonen kontorplassert på Brumunddal brannstasjon. Enheten har totalt 18,79 årsverk fordelt på 87 stillinger og 77 ansatte. Den er delt inn i tre fagområder:

 • Beredskap
  Utrykningsstyrkens hovedoppgave er å redde liv og begrense skader på miljø og materielle verdier i forbindelse med branner, vannskader og ulykker.
   
 • Forebyggende
  Brannforebyggende arbeid er en viktig del av brannvesenets ansvarsområde. Dette innebærer blant annet tilsyn med særskilte brannobjekter, bistand på øvelser, informasjon og brannvernkampanjer.
   
 • Feiing
  Feierne utfører også en del av det viktige brannforebyggende arbeidet. I tillegg til å feie skorsteinene utfører de også tilsyn med fyringsanleggene i kommunen. Gjennom disse besøkene prioriteres det å gi brannverntips og påvirke innbyggerne til gode brannvernholdninger.

Beredskap

Utrykningsstyrkens hovedoppgave er å redde liv og begrense skader på miljø og materielle verdier i forbindelse med branner, vannskader og ulykker. Beredskapsstyrken er fordelt på fire brannstasjoner. Til enhver tid har brannvesenet 16 personer på vakt som er i stand til å rykke ut på ca. fire minutter på dagtid og ca. seks minutter på natten. På Brumunddal brannstasjon er det et vaktlag stasjonert på dagtid. De kan på vanlige arbeidsdager fra kl. 08.00–15.30, rykke ut på ca. 90 sekunder.