MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM HAMAR KOMMUNE

Adresse: Hamar kommune, Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Tlf. sentralbord: 62 56 30 10
E-postadresse: postmottak@hamar.kommune.no
Nettsider: www.hamar.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Hamar:

Adresse: Hedmarken brannvesen, Åkersvikvegen 3 , 2321 Hamar
Tlf. sentralbord: 40 00 79 99
E-postadresse: postmottak@hedmarken-brannvesen.no
Nettsider: www.hedmarken-brannvesen.no
Brannstasjoner: Stasjon H.1 - Hamar
   
Om brannvesenet:  
   
Hedmarken brannvesen er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten på Hedmarken - på østsiden av Mjøsa. Ordningen  ble etablert 1. januar 1998 med formål å gi innbyggerne i de tre kommunene bedre og rimeligere brann- og feiertjenester.
Det bor ca. 56.000 innbyggere i vår brannregion, som har et areal på 1.432 km2. Vårt brannvesen dekker også  2.800 innbyggere i søndre del av Ringsaker kommune. Regionen er den mest folkerike i Innlandet og er et trafikknutepunkt for vei og jernbane.
Vi har omlag 70 ansatte, herunder 26 deltidsbrannmenn og en lærling i feierfaget.

Vi har tre brannstasjoner. Hovedbrannstasjonen ligger inntil Vikingskipet i Hamar. Den er døgnbemannet med 4-5 heltids brannmannskaper. Her har også administrasjonen, forebyggende avdeling og feierne i Hamar og Vang sitt tilhold.

Brannstasjonene i Stange og Løten har brannmannskaper på deltid med hjemmevakt.  Stasjonene er ubetjente, men feierne tilknyttet disse områdene har sine kontorplasser her.